Ιούν 15

ΕΙΔΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

08/07/2021, Πέμπτη 08:30 Αρμονία
09/07/2021, Παρασκευή 16:30 Μουσική Ακουστική Ικανότητα
10/07/2021, Σάββατο 12:30 Μουσική Αντίληψη και Γνώση
12/07/2021, Δευτέρα 08:30 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία
  1. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος «ΑΡΜΟΝΙΑ»

Όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, και Ηπείρου θα εξεταστούν στην ΠΑΤΡΑ στο Ε.Κ. του Μουσικού Γυμνασίου Πατρών (πάροδος ΕΒ 30, Εγλυκάδα, Τ.Κ. 26335 – Πάτρα).

2. Για το Ειδικό Μάθημα «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

Στο Ε.Κ. του Γενικού Λυκείου Δεμενίκων (οδός Αριστοτέλους και Πλάτωνος 29, Τ.Κ. 26500 – Πάτρα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από  Α  έως και  Μ.

  1. Στο Ε.Κ. του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Πατρών (Γ. Σεφέρη 131, Τ.Κ. 26335, Κουκούλι, Πάτρα) όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Ν έως και  Χ.

 

3. Εξεταστικά Κέντρα Μουσικού Μαθήματος «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δ.Ε. Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας, θα εξεταστούν στο Ε.Κ. του Μουσικού Σχολείου Πατρών (Πάροδος ΕΒ 30 Εγλυκάδα, Τ.Κ. 26335 – Πάτρα).

 

4. Εξεταστικά Κέντρα Μουσικού Μαθήματος «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ»

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου, θα εξεταστούν στην ΠΑΤΡΑ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

1. Στο Ε.Κ. του Γενικού Λυκείου Δεμενίκων (Αριστοτέλους και Πλάτωνος 29, Τ.Κ. 26500 – Πάτρα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΜΠΑ.

2. Στο Ε.Κ. του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Πάτρας (Γ. Σεφέρη 131, Τ.Κ. 26335 – Κουκούλι Πάτρας), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΜΠΕ έως και Χ.

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα μέχρι τις 08.00 π.μ. για το μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και μέχρι τις 12:00 μ.μ. για το μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση.

3. Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:
– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2’ με 6’ λεπτά για κάθε υποψήφιο,
– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30’ λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών.

4. Για την εξέταση στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα μουσικά όργανα στα οποία θα εξεταστούν, εκτός από τα μουσικά όργανα πιάνο και κρουστά ευρωπαϊκά (κλασσικά – σύγχρονα), τα οποία θα υπάρχουν στο χώρο εξέτασής τους. Οι υποψήφιοι κατά την εξέτασή τους δεν θα πρέπει να φέρουν μαζί τους παρτιτούρες και κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά την Λόγια Δυτική Μουσική και την Βυζαντινή Μουσική οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους και να καταθέσουν εγκαίρως (μέσω ενός επιτηρητή) προς χρήση από την επιτροπή μια καθαρή παρτιτούρα των επιλεγέντων έργων, ώστε οι εξεταστές να έχουν πλήρη εικόνα των έργων που εξετάζονται οι υποψήφιοι.

Ιούν 13

ΤΕΦΑΑ / ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Ιούν 06

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2021-2022 ΠΕΜΠΤΗ 17-6-21

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αγαπητοί γονείς ,
αφού σας ευχαριστήσουμε για την προτίμηση σας στο Μουσικό Σχολείο Πατρών, σας ενημερώνουμε για όλα όσα θα πρέπει να ξέρετε για τις εισαγωγικές εξετάσεις.

1. Ημερομηνία εξέτασης Πέμπτη 17-6-2021.
2. Ώρα έναρξης εξετάσεων 8:30 πρωί.
3. Η προσέλευση στο σχολείο θα γίνει με βάρδιες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Σας γνωρίζουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ της Πολιτικής Προστασίας καθώς και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το σύνολο των υποψηφίων μαθητών /μαθητριών θα χωριστούν σε 4 βάρδιες αλφαβητικά και σε ομάδες εξέτασης ανά επιτροπή εξετάσεων.

Η είσοδος των γονέων δεν επιτρέπεται λόγω COVID-19.

Εκπαιδευτικοί που θα είναι στην είσοδο θα παίρνουν του υποψηφίους και θα τους οδηγούν στις ανάλογες αίθουσες εξέτασης.

Κάθε μαθητής και μαθήτρια μετά το τέλος της εξέτασης , θα παίρνει απ’ την επιτροπή έναν τετραψήφιο αριθμό. Με αυτό τον αριθμό, θα μάθετε και τα αποτελέσματα της εξέτασης.

Μετά το τέλος της εξέτασης, θα αποχωρείτε από το σχολείο.

Τα αποτελέσματα [ χωρίς ονόματα παρά μόνο με τον τετραψήφιο αριθμό] θα δημοσιευθούν στην Ιστοσελίδα του σχολείου και θα επικολληθούν έξω απ’ το σχολείο την επομένη ημέρα το πρωί .

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΕΣ

 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 17-6-21
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΣΩΝ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΧΙΖΕΙ…..
8.30    Α΄ ΒΑΡΔΙΑ ΑΠΟ   ΑΘΑΝΑΣΑΚ…..            ΕΩΣ   ΘΕΜ….
10.30  Β΄ΒΑΡΔΙΑ ΑΠΟ    ΚΑΚ……..                          ΕΩΣ    ΠΑΝΑΓΟΠ…….
13.00  Γ΄ΒΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΠΑΝΤ…….                            ΕΩΣ     ΤΣΙΡΚ…..
15.00  Δ΄ΒΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΤΣΟΝ…..                              ΕΩΣ ΧΡΥΣ……

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Αριθμ. 60909/Δ2 Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων.
H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των εδαφ. β΄ και γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η υπό στοιχεία Γ2/3345/02-09-1988 υπουργική απόφαση «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» (Β΄ 649).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
7) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
8) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).
9) Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) σε συνδυασμό με το άρθρο 94 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48).
10) Την υπό στοιχεία 20923/Δ2/23-02-2021 υπουργική απόφαση «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 878).
11) Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά την διενέργεια εξετάσεων.
12) Την υπ’ αρ. 22/27-04-2021 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
13) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/301/57824/Β1/24-05-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
Ειδικά και αποκλειστικά για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 ισχύουν κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων τα εξής:
1. Τα θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντί-στοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.
Κάθε ένα από τα θέματα αυτά αξιολογείται χωριστά από τους βαθμολογητές στην εικοσάβαθμη κλίμακα.
Η βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή καταχωρίζεται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίου που φέρει την ονομασία και τη σφραγίδα του Μουσικού Σχολείου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Ε.
Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογητών, ανά εξεταζόμενο θέμα, αποτελεί τον τελικό βαθμό του θέματος αυτού με άριστα το εκατό (100). Το άθροισμα του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσε ο υποψήφιος διαιρούμενο δια του τρία (3), για τους υποψηφίους που εξετάζονται μόνο στα τρία υποχρεωτικά θέματα και, κατ’ αντιστοιχία, δια του τέσσερα (4), για όσους επιλέγουν να εξεταστούν και σε Μουσικό Όργανο, αποτελεί τον τελικό βαθμό κατάταξης του υποψηφίου σε πίνακα.
2. H Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας συντάσσει Οδηγίες που αφορούν στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων μαθητών και τις διαβιβάζει στη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία τις αποστέλλει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Μουσικού Σχολείου. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλει τις οδηγίες στο Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου προκειμένου να τις παραδώσει στο Πρόεδρο της Επιτροπής Επιλογής (Ε.Ε.) ή, εφόσον συγκροτηθεί Γενική Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.), στον Πρόεδρο της Γ.Ε.Ε.
3. Οι εξετάσεις εισαγωγής τρέχοντος έτους θα διεξαχθούν από 15 έως 30 Ιουνίου με τήρηση όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 20923/Δ2/23-02-2021 υπουργική απόφαση (Β΄ 878).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαΐου 2021
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Μαΐ 28

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Σας ενημερώνουμε πως οι αιτήσεις για την συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ Γυμνασίου σχολικού έτους 2021-2022 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του σχολείου μας στην ειδική φόρμα           https://forms.gle/5mRqrLAcMCxKjb478                                                     έως και την Δευτέρα 31 Μαΐου και ώρα 14.00.

Μαΐ 15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες που έχουν κάνει αίτηση για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Α΄ Γυμνασίου 2021-2022 να επικοινωνήσουν με το σχολείο εφόσον το επιθυμούν, για να μάθουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

Πληροφορίες: Υποδιευθυντές

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2610 641800

Μαΐ 12

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2021

Δελτίο Τύπου
Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων 2021, όπως αυτό καθορίστηκε με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

 

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού)
ΔΕΥΤΕΡΑ 14-6-2021 – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16-6-2021 – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

 

 

– ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

 

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-6-2021 – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

 

– ΧΗΜΕΙΑ

 

 

– ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

ΤΡΙΤΗ 22-6-2021 – ΙΣΤΟΡΙΑ

 

-ΦΥΣΙΚΗ

 

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

 

 

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.
Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους από τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ.

Μαΐ 11

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2021-2022 -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Α’ Γυμνασίου στο Μουσικό Σχολείο Πατρών το σχολικό έτος 2021-2022
Οι γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών για το Μουσικό Σχολείο Πατρών, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω ειδικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, http://lyk-mous-patras.ach.sch.gr/mp-wordpress/wordpress/isagogikes-exetasis/forma-etisis-ypovoli/  , από τις 10 Μαΐου ως τις 31 Μαΐου.

Ειδικότερα η ανακοίνωση του Μουσικού Σχολείου Πατρών αναφέρει,

Το Μουσικό Σχολείο Πατρών ιδρύθηκε το 1991 και είναι το μοναδικό στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας. Είναι ένα Γενικό ενιαίο Γυμνάσιο Λύκειο που μέσα σ’ αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται σε επαφή και με την σπουδή της μουσικής επιστήμης σε θεωρητικό άλλα και βιωματικό επίπεδο.

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 20923/Δ2/23-02-2020 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 878), σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων).
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 46287/Δ2/22-04-2020 για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο http://lyk-mous-patras.ach.sch.gr/mp-wordpress/wordpress/

Σας περιμένουμε στην μεγάλη οικογένεια του Μουσικού Σχολείου Πατρών που φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στο χώρο της μάθησης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ημερομηνία διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων, θα ακολουθήσει εκ νέου ανακοίνωση μετά την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μαΐ 11

ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΤΗΣ Β΄ & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 1ου ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

 

 

 

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟ , ΦΩΤΕΙΝΗ,  ΠΑΝΤΕΛΗ!!!

Μαΐ 04

ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΤΗΣ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 1ου ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

 

 

 

  ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ & ΣΥΛΒΙΑ!!!

Απρ 24

ΑΠΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Για τη νέα σχολική χρονιά ετοιμάζεται το Μουσικό Σχολείο και σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Αγαπητοί γονείς
Αν θέλετε τα παιδιά σας να έλθουν στη μεγάλη οικογένεια του ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του σχολείου μας.
Μέσα εκεί θα μπορέσετε να βρείτε σημαντικές πληροφορίες που θα σας χρειαστούν για να πάρετε μια πολλή σημαντική απόφαση για το μέλλον των παιδιών σας.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Ιστοσελίδας μας είναι
http://lyk-mous-patras.ach.sch.gr
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας λύσουμε την όποια απορία σας.
Τηλέφωνα Σχολείου: 2610 641604 2610 641 800
e- mail σχολείου: lykmpatr@sch.gr
Μόνο ένα [κλίκ] σας φτάνει!!!!»

Παλαιότερα άρθρα «