Πληροφορίες για την Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου Υποψηφίων Γενικού Λυκείου στις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020